Welkom

Het jaar 2030 is niet meer zo ver af. De jongeren van vandaag staan dan in het brandpunt van hun beroepsloopbaan. Vele uidagingen zullen de komende jaren op ons af komen. 

  • Heeft de mens vat op zijn eigen toekomst of ligt die niet in eigen handen?
  • Welke keuzes moeten we maken?
  • Welke acties moeten ondernomen worden?
  • Welke techniek zal er nodig zijn?
  • Moet onze omgang met techniek bijgestuurd worden?

Dit zijn slechts enkele vragen die uitnodigen om na te denken over de toekomst.

Design 2030 is een didactisch project voor de derde graad van het secundair onderwijs. Hierin komen een hele reeks specifieke en vakoverschrijdende eindtermen aan bod met uitgesproken aandacht voor techniek, wetenschap en samenleving.

Het project bestaat uit een aantal ontwikkelde didactische materialen die leraren vrij kunnen aanwenden in de klaspraktijk. Deze materialen kunnen gebruikt worden binnen alle opties in het ASO en in alle doorstroomrichtingen uit het TSO zoals industriële wetenschappen, biotechniek, techniek-wetenschappen, …. We denken hierbij aan invulling voor de ‘vrije ruimte’, eindwerken, een projectweek, een wetenschaps- of cultuurdag, een module competentieontwikkeling…

    Dit materiaal bestaat uit:
  • nauwkeurig uitgeschreven opdrachten voor de leerlingen;
  • ondersteunende fiches voor leerlingen bij de uitvoering van de opdrachten;
  • ondersteunend materiaal onder de vorm van lessuggesties en bronnenmateriaal voor flankerende lessen aardrijkskunde,  natuurwetenschappen, economie cultuurwetenschappen, filosofie, Godsdienst en geschiedenis.