lesproject

Omschrijving
Het vakoverschrijdend lesproject omvat materiaal voor verschillende opdrachten die de jongeren in groep kunnen uitvoeren.

  • Een onderzoeksverslag schrijven waarbij jongeren als voortaak informatie uit bronnen over het hier en nu verzamelen vanuit verschillende perspectieven over 4 casussen waarin mensen op zoek gaan naar oplossingen voor uitdagingen die aan de orde zijn in het jaar 2030.
  • Een scenario bedenken van onze toekomst in 2030 waarbij zij onderzoeksgegevens uit de voortaak verwerken. Hierin wordt het technisch karakter van de menselijke leefwereld geschetst. Dit kan onder de vorm van een verhaal of een betoog. Ontdek via dit filmpje wat een technotoop is.
  • De leerlingen ontwerpen een masterplan met technische systemen die aansluiten bij één van de casussen uit de eerste opdracht. Dit ontwerp vertrekt van het hier en nu en legt een verbinding met toekomstige ontwikkelingen. Hierbij is het niet de bedoeling om doorgedreven technische ontwerpkennis in te zetten of te ontwikkelen. De leerlingen ontwerpen via schetsen, beelden, foto’s en omschrijvingen technische voorzieningen een deel van een masterplan voor een stad in 2030. 
  • In de rubriek 'inspiratie' vind je een powerpointpresentatie, de motiverende start van het project.
  •